RELEASE OF SHRI GURU BHAGWAT (PUNJABI) VOL. 1, SAI KA AANGAN, GURGAON

Release Of Shri Guru Bhagwat (Punjabi) Volume. 1 (Guru & Sishya Parampara)

RELEASE OF SHRI GURU BHAGWAT (PUNJABI) VOL. 1, SAI KA AANGAN, GURGAON

KHEER BHAWANI JESHTHA ASHTAMI MELA, SAI KA AANGAN, GURGAON

Mata Kheer Bhawani Jestha Ashtami Mela, Gurgaon

KHEER BHAWANI JESHTHA ASHTAMI MELA, SAI KA AANGAN, GURGAON

MATA KHEER BHAWANI TEMPLE PRAN PRATISTHA, GURGAON

Mata Kheer Bhawani Temple, Gurgaon

MATA KHEER BHAWANI TEMPLE PRAN PRATISTHA, GURGAON

Pran Pratistha of Goddess Shree Durga at Sai Ka Aangan, Gurgaon

Pran Pratistha of Goddess Shree Durga at Sai Ka Aangan, Gurgaon

Pran Pratistha of Goddess Shree Durga at Sai Ka Aangan, Gurgaon

Visit to Shirdi Sai Baba temple, Tankapani Road, Bhubaneswar, Odisha

Visit to Shirdi Sai Baba temple, Tankapani Road, Bhubaneswar, Odisha

Visit to Shirdi Sai Baba temple, Tankapani Road, Bhubaneswar, Odisha

Visit to SAI International Residential School, Cuttack

Visit to SAI International Residential School, Cuttack

Visit to SAI International Residential School, Cuttack

Dr. Satpathyji's Visit to Prati Dwarkamai temple at Naraj, Cuttack, Odisha

Visit to Prati Dwarkamai temple at Naraj, Cuttack, Odisha

Dr. Satpathyji's Visit to Prati Dwarkamai temple at Naraj, Cuttack, Odisha

Dr. Satpathy Ji inaugurated Samvedana, a charity Center, Bhubaneswar, Odisha

Dr. Satpathy Ji inaugurated Sambedana, a charity Center, Bhubaneswar, Odisha

Dr. Satpathy Ji inaugurated Samvedana, a charity Center, Bhubaneswar, Odisha

Pranpratishtha of Shirdi Sai Baba Temple & Inauguration of Guru Bhagwat Tungi at Athagarh, Odisha

Pranpratishtha of Shirdi Sai Baba Temple & Inauguration of Guru Bhagwat Tungi

Pranpratishtha of Shirdi Sai Baba Temple & Inauguration of Guru Bhagwat Tungi at Athagarh, Odisha

Dr Satpathy Ji's visit to Sonepur (Western Odisha)

Visit to Sonepur (Western Odisha)

Dr Satpathy Ji's visit to Sonepur (Western Odisha)

Dr. Chandra Bhanu Satpathy conferred with Jagannath Ratha Prakashak Smruti Sanskruti O Sahitya Samman

Jagannath Ratha Prakashak Smruti, Sanskruti O Sahitya Samman 2022

Dr. Chandra Bhanu Satpathy conferred with Jagannath Ratha Prakashak Smruti Sanskruti O Sahitya Samman

Visit to SAI International School, Bhubaneswar

Visit to SAI International School, Bhubaneswar

Visit to SAI International School, Bhubaneswar

Vasant Utsav (Online Celebration), Sai Ka Aangan, Gurugram

Vasant Utsav - 2022

Vasant Utsav (Online Celebration), Sai Ka Aangan, Gurugram

NALCO Kalidas Award 2022

Dr. C.B. Satpathy ji Conferred upon the “NALCO Kalidas Award 2022"

NALCO Kalidas Award 2022

Pran Pratistha Of Shirdi Sai Baba temple, Balasore, Odisha

Pran Pratistha Of Shirdi Sai Baba temple, Balasore, Odisha

Pran Pratistha Of Shirdi Sai Baba temple, Balasore, Odisha

Guru Bhagwat Tungi Inauguration at Shirdi Sai Peeth, Baripada

Guru Bhagwat Tungi Inauguration at Shirdi Sai Peeth, Baripada

Guru Bhagwat Tungi Inauguration at Shirdi Sai Peeth, Baripada

Pran Pratishtha of Shirdi Sai Baba temple at Jajpur Road, Odisha

Pran Pratishtha of Shirdi Sai Baba temple at Jajpur Road, Odisha

Pran Pratishtha of Shirdi Sai Baba temple at Jajpur Road, Odisha

Cultural Evening at Shirdi Sai Peeth, Baripada

Cultural Evening at Shirdi Sai Peeth, Baripada

Cultural Evening at Shirdi Sai Peeth, Baripada

Pran Pratishtha of Shirdi Sai Baba temple at Rajgangpur, Odisha

Pran Pratishtha of Shirdi Sai Baba temple at Rajgangpur, Odisha

Pran Pratishtha of Shirdi Sai Baba temple at Rajgangpur, Odisha

Announcement & Stone laying ceremony of a new hospital project at Telangana

Announcement & Stone laying ceremony of a new hospital project at Narayanapuram village, Sathupally, Telangana

Announcement & Stone laying ceremony of a new hospital project at Telangana

RECENT NEWS & UPDATES